Hranice textu

Zobrazuje alebo skrýva hranice oblasti stránky určené pre tlač. Čiary označujúce hranice nebudú vytlačené.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Hranice textu