Upraviť oblasti

Mení vlastnosti oblastí definovaných vo vašom dokumente. Pre vloženie oblasti vyberte text alebo kliknite vo vašom dokumente myšou a potom zvoľte Vložiť - Oblasť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Formát - Oblasti


Dialóg Upraviť oblasti je podobný dialógu Vložiť oblasť a ponúka následujúce dodatočné možnosti:

Oblasť

Zadajte meno oblasti, ktorú chcete upraviť, alebo kliknite na meno v zozname oblastí. Pokiaľ sa kurzor práve nachádza v nejakej oblasti, je jej meno zobrazené v pravej časti stavového riadku (ten sa nachádza u dolnej hrany okna dokumentu).

Súčasný stav ochrany oblasti proti zápisu je naznačený symbolom zámku pred názvom sekcie v zozname. Odomknutý zámok znamená, že oblasť je nechránená a zamknutý zámok ukazuje, že je naopak chránená. Obdobne sú symbolom okuliarov označené viditeľné oblasti.

Možnosti

Tlačidlo otvára dialóg Možnosti. Tu môžete upraviť rozloženie stĺpcov, pozadia a tiež chovanie poznámok pod čiarou a vysvetliviek zvolenej sekcie. Ak je oblasť chránená heslom, musíte toto heslo najskôr zadať.

Odstrániť

Odstráni vybranú oblasť a jej obsah vloží do dokumentu.