Upraviť položku indexu

Slúži k úprave položky registra. Kliknite pred alebo do položky registra a zvoľte tento príkaz.

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Otvorte kontextové menu a zvoľte Položka zoznamu


Výber

Umožňuje upraviť vybranú položku registra.

Index

Zobrazuje typ registra ku ktorému vybraná položka patrí. V tomto dialógovom okne sa nedá zmeniť typ registra položky, musíte položku registra najskôr odstrániť z dokumentu a potom ju opäť vložiť ako register iného typu.

Položka

Slúži k úprave položky registra, ak je to nevyhnutné. Ak upravíte položku registra, jej nový text sa zobrazí iba v registri, avšak nie v odkaze na položku registra v dokumente.

Prvý kľúč

Pre vytvorenie viacúrovňového registra napíšte názov položky registra prvej úrovne, alebo vyberte názov zo zoznamu. Súčasná položka registra bude pridaná pod tento názov.

Druhý kľúč

Napíšte názov položky registra druhej úrovne, alebo ho vyberte zo zoznamu. Súčasná položka registra bude pridaná pod tento názov.

Úroveň

Changes the outline level of a table of contents entry.

Fonetické čítanie

Zadajte výslovnosť zodpovedajúcej položky. Napríklad, ak japonské slovo v Kanji má viac ako jednu výslovnosť, zadajte správnu výslovnosť. Slovo v Kanji potom bude pri zoraďovaní posudzované podľa zadanej výslovnosti. Táto možnosť je k dispozícii iba pri zapnutej podpore ázijských jazykov.

Zmazať

Zmaže vybranú položku z registra. Text položky z dokumentu nie je odstránený.

Šípka doľava na koniec

Jumps to the first index entry of the same type in the document.

Icon

Šípka doľava na koniec

Šípka doprava na koniec

Jumps to the last index entry of the same type in the document.

Icon

Šípka doprava na koniec

Šípka doľava

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Ikonka

Ľavá šípka

Šípka doprava

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Icon

Šípka doprava

Tip Icon

Na položky registra môžete ľahko preskočiť pomocou Navigačného panelu.