Upraviť polia

Otvorí dialógové okno, kde môžete upraviť vlastnosti poľa. Kliknite myšou pred pole a potom vyberte tento príkaz. V dialógovom okne môžete použiť tlačidla so šípkami pre pohyb medzi predchádzajúcim a nasledujúcim poľom.

Úpravu poľa aktivujete dvojklikom na dané pole vo vašom dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Upraviť - Polia


Tip Icon

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


Note Icon

If you select a DDE link in your document, and then choose Edit - Fields, the Edit Links dialog opens.


Note Icon

If you click in front of a "sender" type field, and then choose Edit - Fields, the User data dialog opens.


Typ

Vypíše typ poľa, ktoré upravujete.

Note Icon

Nasledujúce dialógové prvky sú viditeľné iba v prípade, že je vybraný zodpovedajúci typ poľa.


Vybrať

Zobrazuje zoznam možností nastavenia poľa, napríklad "Pevný obsah". Ak chcete, môžete nastaviť inú možnosť pre vybrané pole.

Formát

Tu vyberte formát obsahu poľa. Pre dátum, čas a používateľsky definované polia môžete zvoliť iný formát kliknutím na položku "Ďalšie formáty". Dostupné formáty závisia na typu poľa ktoré práve upravujete.

Odchýlka

Zobrazuje odchýlku pre daný typ poľa, napríklad pre "Ďalšia stránka", "Čísla stránok" alebo "Predchádzajúca stránka". Ak chcete, môžete zadať novú hodnotu odchýlky, ktorá sa pridá k zobrazenému číslu stránky.

Warning Icon

Ak chcete zmeniť vlastné číslo strany a nie zobrazované číslo, nepoužívajte posun číslovania, ale prečítajte si časť Čísla stránok.


Úroveň

Tu môžete zmeniť definované hodnoty a vrstvy pre pole typu "Kapitola".

Názov

Zobrazuje názov premennej daného poľa. Ak chcete, môžete zadať nový názov.

Hodnota

Zobrazuje hodnotu premennej daného poľa. Ak chcete, môžete zadať novú hodnotu.

Pevný obsah

Vloží pole ako statický obsah. To znamená, že takéto pole nemôže byť aktualizované.

Podmienka

Zobrazuje podmienku, ktorá musí byť splnená, aby mohlo byť pole aktivované. Ak chcete, môžete zadať novú Podmienku.

Potom, Ináč

Mení zobrazovanú hodnotu poľa podľa toho, či je podmienka splnená alebo nie.

Makro

Otvorí dialóg Výber makra, v ktorom môžete zvoliť makro, ktoré bude spustené po kliknutí na vybrané pole dokumentu. Toto tlačidlo je dostupné len pre funkčné pole "Spustiť makro".

Odkaz

Vložte alebo upravte odkaz pre vybrané pole.

Názov makra

Zobrazuje názov makra, priradeného k vybranému poľu.

Zástupný znak

Zobrazuje zástupný text vybraného poľa.

Vložiť text

Zobrazuje text, ktorý je spojený s podmienkou.

Vzorec

Zobrazuje vzorec formulárového poľa.

Neviditeľný

Skryje v dokumente obsah polí. Toto pole je do dokumentu vložené ako tenká šedá značka. Táto voľba je k dispozícii iba pre typy polí "Nastaviť premennú" a "Pole používateľa".

Použiť

Pridá do zoznamu Výber používateľom definované pole.

Ikonka

Použiť

Zmazať

Odstráni používateľom definované pole zo zoznamu. Odstrániť môžete iba tie polia, ktoré nie sú použité v aktuálnom dokumente. Pokiaľ chcete odstrániť pole, ktoré je práve v dokumente použité, odstráňte najskôr všetky výskyty tohto poľa v dokumente a nakoniec pole odstráňte zo zoznamu.

Ikonka

Zmazať

Výber databázy

Vyberte databázu, z ktorej chcete vložiť vybrané pole. Tiež môžete zmeniť tabuľku alebo dotaz, na ktorú vybrané pole odkazuje.

Číslo záznamu

Zobrazuje číslo záznamu z databázy, ktoré je vložené, ak je podmienka špecifikovaná pre pole typu "Akýkoľvek záznam" splnená.

Ľavá šípka

Prejde na predchádzajúce pole rovnakého typu nachádzajúce sa v dokumente. Toto tlačidlo je aktívne iba v prípade, že dokument obsahuje viac ako jedno pole rovnakého typu.

Ikonka

Predchádzajúce pole

Šípka doprava

Prejde na nasledujúce pole rovnakého typu nachádzajúce sa v dokumente. Toto tlačidlo je aktívne iba v prípade, že dokument obsahuje viac ako jedno pole rovnakého typu.

Ikonka

Ďalšie pole

O poliach