Automatický text

Umožňuje vytvoriť, upraviť, alebo vložiť Automatický text. Ako automatický text môžete uložiť formátovaný text, text s grafikou, tabuľky a pole. Pre rýchle vloženie Automatického textu, napíšte začiatočné písmená Automatického textu a stlačte kláves F3.

Tip Icon

Môžete tiež kliknúť na šípku vedľa ikonky Automatický text na paneli nástrojov Vložiť a potom si vybrať, ktorý automatický text chcete vložiť.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Upraviť - Automatický text

+F3

Na paneli nástrojov Vložiť kliknite na

Ikonka

Automatický text


Použitie automatického textu

Automatický text

Dialógové okno Automatického textu zobrazuje zoznam kategórií a položiek Automatického textu.

Zobrazovať zvyšok názvu ako návrh pri písaní

Zobrazuje návrhy dokončení slova ako nápovedný text po napísaní prvých troch písmen slova, ktoré sa zhodujú s niektorou položkou Automatického textu. Pre potvrdenie návrhu stlačte kláves Enter. Pokiaľ sa vami napísané znaky zhodujú s viac než jednou položkou Automatického textu, stlačte Ctrl+Tab pre prechádzanie medzi jednotlivými položkami.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

Názov

Zobrazuje názov označenej položky Automatického textu. Ak máte označený nejaký text v dokumente, napíšte do tohoto poľa názov novej položky Automatického textu, potom kliknite na tlačidlo Automatický text a zvoľte Nový.

Skratka

Zobrazuje skratku označenej položky Automatického textu. Ak vytvárate novú položku Automatického textu napíšte do tohto poľa skratku akú chcete pre novú položku použiť.

Pole zoznamu

Zobrazuje zoznam kategórií Automatického textu. Pre zobrazenie položiek danej kategórie, dvojkliknite na názov kategórie, alebo kliknite na znamienko plus (+) pred názvom kategórie. Pre vloženie Automatického textu do aktuálneho dokumentu, vyberte položku zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Tip Icon

Z jednej kategórie do druhej môžete položky preťahovať pomocou myši.


Vložiť

Vloží vybraný automatický text do aktuálneho dokumentu.

Note Icon

Ak vložíte neformátovanú položku Automatického textu do odseku, položka sa naformátuje podľa štýlu daného odseku.


Zatvoriť

Closes the dialog and saves all changes.

Automatický text

Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte ďalšie príkazy Automatického textu, ako napríklad vytvorenie novej položky Automatického textu z označeného textu v dokumente.

Nový

Vytvorí novú položku Automatického textu z označenia, ktoré ste previedli v dokumente. Položka bude pridaná do aktuálnej vybranej kategórie Automatického textu. Najskôr musíte zadať meno položky než sa zobrazí tento príkaz.

Nový (iba text)

Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command.

Kopírovať

Skopíruje vybraný automatický text do schránky.

Nahradiť

Nahradí obsah vybranej položky Automatického textu výberom prevedeným v aktuálne otvorenom dokumente.

Premenovať

Otvorí dialógové okno Premenovať automatický text, kde môžete zmeniť názov vybranej položky automatického textu.

Zmazať

Deletes the selected element or elements after confirmation.

Upraviť

Otvorí vybranú položku Automatického textu v oddelenom dokumente pre úpravy. Preveďte požadované zmeny, potom zvoľte Súbor - Uložiť Automatický text, a potom zvoľte Súbor - Zavrieť.

Makro

Otvorí dialógové okno Priradiť makro, kde môžete pridať makro ku zvolenej položke Automatického textu.

Môžete tiež použiť makrá ktoré sú prepojené so zvyšnými položkami Automatického textu k položkám vami vytvorenými. Položky Automatického textu musia byť vytvorené s voľbou "iba text". Napríklad: ak vložíte reťazec <field:company> do položky Automatického textu, LibreOffice ho nahradí reťazcom s odpovedajúcim obsahom z databáze.

Importovať

Otvorte dialógové okno, kde môžete vybrať dokument alebo šablónu aplikácie Microsoft Word (97/2000/XP), obsahujúci Automatický text, ktorý chcete vložiť.

Kategórie

Umožňuje pridať, premenovať alebo odstrániť kategóriu Automatického textu.

Upraviť kategórie

Pridá, premenuje alebo zmaže kategóriu automatického textu.

Kategória

Zobrazuje názov vybranej kategórie Automatického textu. Pre zmenu názvu kategórie vpíšte nový názov a kliknite na Premenovať. Pre vytvorenie novej kategórie napíšte názov a kliknite na Nový.

Cesta

Zobrazí cestu do adresára, kde sú uložené súbory vybranej kategórie Automatického textu. Ak vytvárate novú kategóriu Automatického textu, môžete zadať, kam chcete uložiť súbory tejto kategórie.

Nový

Vytvorí novú kategóriu Automatického textu s názvom, ktorý ste zadali do poľa Názov.

Premenovať

Zmení meno vybranej kategórie Automatického textu na meno zadané do poľa Názov.

Zoznam pre výber

Zobrazuje zoznam existujúcich kategórií Automatického textu a zodpovedajúcich ciest k súborom kategórií.

Zmazať

Deletes the selected element or elements without requiring confirmation.

Cesta

Otvorí dialóg Upraviť cesty, v ktorom je možné vybrať priečinok na uloženie automatického textu.

Na pridanie novej cesty automatického textu kliknite na tlačidlo Cesta v dialógovom okne Automatický text.

Uložiť odkazy relatívne k

Túto oblasť využite na nastavenie toho, ako bude LibreOffice vkladať odkazy na priečinky automatického textu.

Súborový systém

Odkazy na priečinky automatického textu sú na vašom počítači relatívne.

Internet

Odkazy na súbory na Internete sú relatívne.