Náhľad strany

Zobrazí náhľad strany pre tlač alebo zavrie náhľad.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Menu File - Print Preview

Ikonka

Náhľad tlače


Použite ikonky na paneli nástrojov Náhľad strany k posunu po stránkach dokumentu či k jeho vytlačeniu.

Prepínať stránky môžete tiež klávesmi Page Up a Page Down.

Note Icon

Dokument v režime náhľadu stránky sa nedá upravovať.