Panel nástrojov

Panel nástrojov obsahuje často používané funkcie.

Zväčšiť

Zväčší mierku zobrazenia vzorca o 25 %. Aktuálna mierka priblíženia je zobrazená v stavovom riadku. Vybrať mierku priblíženia je možné v kontextovej ponuke stavového riadku. Priblíženie je možné nastaviť aj v kontextovej ponuke pracovnej plochy.

Ikona

Zväčšiť

Zmenšiť

Zmenší mierku zobrazenia vzorca o 25 %. Aktuálna mierka priblíženia je zobrazená v stavovom riadku. Vybrať mierku priblíženia je možné v kontextovej ponuke stavového riadku. Priblíženie je možné nastaviť aj v kontextovej ponuke pracovnej plochy.

Ikonka

Zmenšiť

100 %

Displays the document at its actual size.

Ikonka

Priblížiť na 100%

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Ikonka

Zobraziť všetko

Aktualizovať

Tento príkaz aktualizuje vzorec v okne dokumentu.

Ak je zapnutá voľba Automatická aktualizácia zobrazenia, zmeny vykonané v okne Príkazy sú aktualizované automaticky.

Ikonka

Aktualizácia

Kurzor pre vzorce

Kliknutím na túto ikonu v paneli nástrojov môžte zapnúť alebo vypnúť zvýraznenie prvkov. Ak je zvýraznenie aktívne, potom je časť vzorca v príkazovom okne označená tenkým okrajom.

Ikonka

Kurzor pre vzorce

Iné symboly

Otvorte dialóg Symboly, kde si môžete vybrať symbol, ktorý chcete vložiť do vzorca.

Ikonka

Symboly