Okno

Pomocou menu Okno môžete otvárať nové okná. Nachádza sa tu i zoznam práve otvorených dokumentov.

Nový

Opens a new window that displays the contents of the current window. You can now view different parts of the same document at the same time.

Zatvoriť

Zatvorí aktuálne okno. Zvoľte Okno - Zatvoriť okno alebo stlačte +F4. V náhľade tlače v LibreOffice Writer a Calc je možné zatvoriť aktuálne okno kliknutím na tlačidlo Zatvoriť náhľad.

Formát

Lists the currently open documents. Select the name of a document in the list to switch to that document.