Nástroje

Pomocou tohto menu môžete otvoriť alebo upraviť katalóg symbolov, alebo importovať externý vzorec ako súbor. Programové rozhranie je možné prispôsobiť vašim požiadavkám. Môžete taktiež zmeniť nastavenia programu.

Iné symboly

Otvorte dialóg Symboly, kde si môžete vybrať symbol, ktorý chcete vložiť do vzorca.

Importovať vzorec

Tento príkaz otvorí dialóg pre import vzorca.

Importovať MathML ze schránky

This command transforms MathML clipboard content to StarMath and inserts it at the current cursor position.

Prispôsobiť

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Cesty

This command opens a dialog for a customized program configuration.