Formát

Toto menu obsahuje príkazy používané pri formátovaní vzorcov.

Písma

Určuje písma, ktoré možno použiť pre prvky vzorcov.

Veľkosti písma

V tomto dialógu nastavíte veľkosti písma vo vzorcoch.Vyberte základnú veľkosť a všetky prvky vzorca sa v závislosti na tieto veľkosti upravia.

Rozostupy

V tomto dialógu môžete určiť vzdialenosti medzi prvky vzorca. Vzdialenosti sa určujú relatívne k základnej veľkosti určené v dialógu Formát - Veľkosť písma.

Zarovnanie

Môžete určiť zarovnanie viacriadkových vzorcov a vzorcov s niekoľkými prvkami v jednom riadku. Viacriadkové vzorce vytvoríte zadaním príkazu newline v okne Príkazy.

Textový režim

Zapína a vypína textový režim. V textovom režime sa vzorce zobrazujú rovnakou výškou ako text.