Zobraziť

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Lupa

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Zväčšiť

Zväčší mierku zobrazenia vzorca o 25 %. Aktuálna mierka priblíženia je zobrazená v stavovom riadku. Vybrať mierku priblíženia je možné v kontextovej ponuke stavového riadku. Priblíženie je možné nastaviť aj v kontextovej ponuke pracovnej plochy.

Zmenšiť

Zmenší mierku zobrazenia vzorca o 25 %. Aktuálna mierka priblíženia je zobrazená v stavovom riadku. Vybrať mierku priblíženia je možné v kontextovej ponuke stavového riadku. Priblíženie je možné nastaviť aj v kontextovej ponuke pracovnej plochy.

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Aktualizovať

Tento príkaz aktualizuje vzorec v okne dokumentu.

Ak je zapnutá voľba Automatická aktualizácia zobrazenia, zmeny vykonané v okne Príkazy sú aktualizované automaticky.

Automatická aktualizácia zobrazenia

Automaticky aktualizuje zmenený vzorec. Ak túto voľbu nezvolíte, bude sa vzorec aktualizovať len keď vyberiete Zobraziť - Aktualizovať alebo stlačíte F9.

Prvky

Toto je zoznam operátorov, funkcií, symbolov a možností formátovania, ktoré možno vložiť do vzorca.

Štandardný panel

Shows or hides the Status Bar at the bottom edge of the window.

Štítky

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.