Vkladanie textu

Ako zadaŇ• textov√Ĺ reŇ•azec, ktor√Ĺ sa nebude spracov√°vaŇ•?

Niektor√© textov√© reŇ•azce sa automaticky interpretuj√ļ ako oper√°tory. Niekedy to vŇ°ak nechcete. Ak chcete nap√≠saŇ• napr. W* (p√≠smeno s hviezdińćkou), hviezdińćka sa interpretuje ako oper√°tor n√°sobenia. Priamy text uzavrite do √ļvodzoviek alebo pridajte n√°hradn√© znaky.

Príklady:

Importovan√Ĺ vzorec MathType obsahuje nasleduj√ļci reŇ•azec

W rSup { size 8{*} }

If you have set up Math to convert imported MathType formulas (in - Load/Save - Microsoft Office), you see the formula with a placeholder instead of the asterisk.

ZmeŇąte {*} na {} * {} ako v nasleduj√ļcom vzorci:

W rSup { size 8{} * {} }

Znak ako priamy text m√īŇĺete taktieŇĺ zadaŇ• t√Ĺmto sp√īsobom: W^"*"

Niektor√© vzorce zańć√≠naj√ļ znakom =. Pokiańĺ chcete tento znak zadaŇ• ako priamy text, pouŇĺite "=".