Iné symboly

Zobrazí ďalšie matematické symboly.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte miestu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Iné

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.


Symboly podrobne

Ikonka

Partial

Vloží symbol parciálnej derivácie. Tiež môžete napísať partial v okne Príkazy.

Ikonka

Infinity

Vloží symbol pre nekonečno. Tiež môžete napísať infinity alebo infty v okne Príkazy.

Ikonka

Nabla

Vloží symbol Nabla vektor. Tiež môžete napísať nabla v okne Príkazy.

Ikonka

There exists

Vloží symbol existenčného kvantifikátora. Tiež môžete napísať exists v okne Príkazy.

Ikonka

There does not exist

Vloží symbol existenčného kvantifikátora. Tiež môžete napísať notexist v okne Príkazy

Ikonka

For all

Vloží symbol univerzálneho kvantifikátora ("pre všetky"). Tiež môžete napísať forall v okne Príkazy.

Ikonka

h Bar

Vloží symbol konštanty h s pruhom. Tiež môžete napísať hbar v okne Príkazy.

Ikonka

Lambda Bar

Vloží symbol lambda s pruhom. Tiež môžete napísať lambdabar v okne Príkazy.

Ikonka

Real Part

Vloží symbol pre reálnou časť komplexného čísla. Tiež môžete napísať re v okne Príkazy.

Ikonka

Imaginary Part

Vloží symbol pre imaginárnu časť komplexného čísla. Tiež môžete napísať im v okne Príkazy.

Ikonka

Weierstrass p

Vloží symbol Weierstrassovej p-funkcie. Tiež môžete napísať wp v okne Príkazy.

Ikonka

Left Arrow

Vloží symbol šípku vľavo. Tiež môžete napísať leftarrow v okne Príkazy.

Ikonka

Right Arrow

Vloží symbol šípku vpravo. Tiež môžete napísať rightarrow v okne Príkazy.

Ikonka

Up Arrow

Vloží symbol šípku nahor. Tiež môžete napísať uparrow v okne Príkazy.

Ikonka

Down Arrow

Vloží symbol šípku dole. Tiež môžete napísať downarrow v okne Príkazy.

Ikonka

Ellipsis

Vloží výpustku (tri bodky dole). Tiež môžete napísať dotslow v okne Príkazy.

Ikonka

Math-axis Ellipsis

Vloží matematickú výpustku (tri bodky zvisle vystredené). Tiež môžete napísať dotsaxis v okne Príkazy.

Ikonka

Vertical Ellipsis

Vloží zvislú výpustku (tri bodky). Tiež môžete napísať dotsvert v okne Príkazy.

Ikonka

Upward Diagonal Ellipsis

Vloží výpustku diagonálne nahor (tri bodky na diagonále zľava dole vpravo nahor). Tiež môžete napísať dotsup alebo dotsdiag v okne Príkazy.

Ikonka

Downward Diagonal Ellipsis

Vloží výpustku diagonálne dolu (tri bodky na diagonále zľava nahor vpravo dolu). Tiež môžete napísať dotsdown v okne Príkazy.

Obrátený epsilon možno vložiť zadaním backepsilon do okna Príkazy.

Ak chcete do svojho vzorca vložiť zástupný znak, napíšte <?> v okne Príkazy.