Zátvorky

Zadaný(é) príkaz(y)

Symbol in Elements pane

Význam

(...)

Ikonka

Normálna okrúhla ľavá a pravá zátvorka

[...]

Ikonka

Ľavá a pravá hranatá zátvorka

ldbracket ... rdbracket

Ikonka

Ľavá a pravá hranatá dvojitá zátvorka

lline ... rline

Ikonka

Ľavá a pravá zvislá čiara

ldline ... rdline

Ikonka

Ľavá a pravá dvojitá kolmica

lbrace ... rbrace

Ikonka

Ľavé a pravé zaoblené zátvorky, množina zátvoriek

langle ... rangle

Ikonka

Ľavá a pravá ostrá zátvorka

langle ... mline ... rangle

Ikonka

Ľavá a pravá ostrá zátvorka operátora

{...}

Ikonka

Ľavá a pravá skupinová zátvorka. Nie sú zobrazené v dokumente a nevyzdvihujú žiadny priestor.

left( ... right)

Ikonka

Zátvorky, rozšíriteľné

left[ ... right]

Ikonka

Zátvorky, rozšíriteľné

left ldbracket ... right rdbracket

Ikonka

Dvojité zátvorky, rozšíriteľné

left lbrace ... right rbrace

Ikonka

Oblé zátvorky, rozšíriteľné

left lline ... right rline

Ikonka

Jednoduché čiary, rozšíriteľné

left ldline ... right rdline

Ikonka

Dvojité čiary, rozšíriteľné

left angle ... right angle

Ikonka

Lomené zátvorky, rozšíriteľné

left langle ... mline ... right rangle

Ikonka

Rozšíriteľná ľavá a pravá špicatá zátvorka operátora

overbrace

Ikonka

Rozšíriteľná zaoblená množinová zátvorka hore

underbrace

Ikonka

Rozšíriteľná zaoblená množinová zátvorka dole

lfloor ... rfloor

Ľavá a pravá zvislá čiara s okrajom dole

lceil ... rceil

Ľavá a pravá zvislá čiara s okrajom hore

\lbrace \rbrace alebo \{ \}

Ľavá zaoblená zátvorka, alebo pravá zaoblená zátvorka

\( \)

Ľavá a pravá okrúhla zátvorka

\[ \]

Ľavá a pravá hranatá zátvorka

\langle \rangle

Ľavá a pravá ostrá zátvorka

\lline \rline

Ľavá a pravá zvislá čiara

\ldline \rdline

Ľavá a pravá dvojitá čiara

\lfloor \rfloor

Ľavá a pravá zvislá čiara s okrajom dole

\lceil \rceil

Ľavá a pravá zvislá čiara s okrajom hore

none

Kvalifikátor k potlačeniu jednej zátvorky, napr. right none


Zátvorky

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.