Formát

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Formáty

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Note Icon

Znak "a" odkazuje k zástupnému znaku vo vašom vzorci ktorý by ste radi previedli na svoj formát. Môžete nahradiť tento symbol hocijakým iným, ktorý vám vyhovuje.


Voľby formátovania

Ikonka

Ľavý index

Vloží horný index naľavo od zástupného znaku. Taktiež môžete napísať <?>lsup{<?>} v okne Príkazy.

Ikonka

Horný index

Vloží horný index nad zástupný znak. Taktiež môžete napísať <?>csup<?> v okne Príkazy.

Ikonka

Pravý index

Vloží horný index napravo od zástupného znaku. Taktiež môžete napísať <?>^{<?>} v okne Príkazy. Taktiež môžete použiť rsup alebo sup.

Ikonka

Zvislé zarovnanie (2 základov)

Vloží vertikálny zásobník s dvoma zástupnými znaky. Taktiež môžete napísať binom<?><?> v okne Príkazy.

Ikonka

Nová čiara

Vloží do dokumentu nový riadok. Taktiež môžete napísať newline v okne Príkazy.

Ikonka

Ľavý index

Vloží dolný index naľavo od zástupného znaku. Taktiež môžete napísať <?>lsub{<?>} v okne Príkazy.

Ikonka

Dolný index

Vloží dolný index pod zástupný znak. Taktiež môžete napísať <?>csub<?> v okne Príkazy.

Ikonka

Pravý index

Vloží dolný index napravo od zástupného znaku. Taktiež môžete napísať <?>_{<?>} v okne Príkazy. Taktiež môžete použiť príkaz rsub alebo sub.

Ikonka

Zvislé zarovnanie (3 základy)

Vloží vertikálny zásobník s troma zástupnými znaky. Taktiež môžete napísať stack {<?>#<?>#<?>} v okne Príkazy.

Ikonka

Malá medzera

Vloží malú medzeru medzi zástupnými znakmi a ďalším prvkom. Tiež môžete napísať ` v okne <04>Príkazy<05>. Tento príkaz sa musí nachádzať vľavo alebo vpravo od symbolu, premennej, čísla alebo kompletného príkazu.

Ikonka

Zarovnať vľavo

Tato ikona priradí "a" zarovnanie vľavo a vloží zástupný znak. Taktiež môžete napísať alignl<?> v okne Príkazy.

Ikonka

Vodorovné zarovnanie na stred

Táto ikona priradí "a" zarovnanie na stred a vloží zástupný znak. Tiež môžete napísať alignc<?> v okne Príkazy.

Ikonka

Zarovnať vpravo

Táto ikona priradí "a" zarovnanie vpravo a vloží zástupný znak. Tiež môžete napísať alignr<?> v okne Príkazy.

Ikonka

Maticový zásobník

Táto ikona vloží maticu so štyrmi zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať matrix {<?> # <?>## <?># <?>} v okne Príkazy. Jeden znak # predstavuje oddelenie stĺpcov, dva znaky # predstavujú oddelenie riadkov. Maticu môžete rozšíriť v ktoromkoľvek smere, keď do príkazu doplníte ďalšie znaky.

Ikonka

Voľný priestor

Vloží medzeru medzi dva zástupné znaky. Tiež môžete napísať ~ v okne Príkazy. Tento príkaz sa musí nachádzať vľavo alebo vpravo od symbolu, premenné, čísla alebo kompletného príkazu.

Príkazy alignl, alignc a alignr sú pre zarovnanie obzvlášť užitočné, ak

Ak použijete príkazy na zoradenie, všimnite si, že

Pre zarovnanie pomocou príkazu "matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Zarovnať doľava

Ak riadok alebo výraz začína textom, implicitne sa zarovná vľavo. Toto správanie môžete zmeniť príkazom pre zarovnanie. Napr. stack {a + bc * d # alignr "text"}, kde sa "text" zarovná vpravo. Poznámka: text musí byť vždy uzavretý do úvodzoviek.

Vzorce, implicitne zarovnané doprostred, možno zarovnať vľavo aj bez použitia ponuky Formát - Zarovnanie. Stačí pred samotný vzorec vložiť úvodzovky, ktoré určujú text. Napr. výsledkom príkazu "" a+b newline "" c+d bude, že oba vzorce sú zarovnané vľavo miesto doprostred.

Warning Icon

Ak napíšete informácie v príkazovom okne, všimnite si, že niektoré formáty vyžadujú medzery pre korektnú štruktúru. To je obzvlášť potrebné, ak zapisujete hodnoty (napríklad, a lsup{3}) namiesto zástupných znakov.


Prečítajte si časť Zátvorky a zoskupovanie, ak chcete získať viac informácii o formátovanie v LibreOffice Math.

Pre lepšiu organizáciu dokumentov vám pomôžu užitočné informácie o indexoch a exponentoch a škálovanie.