Funkcie

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte miestnu ponuku v pr√≠kazovom okne a zvońĺte Funkcie

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Zoznam funkcií

Ikonka

Prirodzené exponenciálne funkcie

VloŇĺ√≠ prirodzen√ļ exponenci√°lnu funkciu. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• func e^<?> v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Prirodzen√Ĺ logaritmus

VloŇĺ√≠ prirodzen√Ĺ (so z√°kladom e) logaritmus s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• ln(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Exponenci√°lna funkcia

VloŇĺ√≠ exponenci√°lnu funkciu s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• exp(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Logaritmus

VloŇĺ√≠ logaritmus (so z√°kladom 10) s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• log(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Exponent

VloŇĺ√≠ x umocnen√© na y. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• <?>^ {<?>} v okne Pr√≠kazy. TieŇĺ m√īŇĺete namiesto ^ pouŇĺiŇ• rsup alebo sup.

Ikonka

Sínus

VloŇĺ√≠ funkciu s√≠nus s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• sin(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Kosínus

VloŇĺ√≠ funkciu kos√≠nus s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• cos(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Tangenta

VloŇĺ√≠ funkciu tangens s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• tan(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Kotangens

VloŇĺ√≠ funkciu kotangens s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• cot(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Hyperbolick√Ĺ s√≠nus

VloŇĺ√≠ funkciu hyperbolick√Ĺ s√≠nus s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• sinh(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Druh√° odmocnina

VloŇĺ√≠ symbol odmocniny s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• sqrt(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Hyperbolick√Ĺ kos√≠nus

VloŇĺ√≠ funkciu hyperbolick√Ĺ kos√≠nus s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• cosh(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Hyperbolick√Ĺ tangens

VloŇĺ√≠ funkciu hyperbolick√Ĺ tangens s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• tanh(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Hyperbolick√Ĺ kotangens

VloŇĺ√≠ funkciu hyperbolick√Ĺ kotangens s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• coth(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

nth Odmocnina

VloŇĺ√≠ symbol odmocniny s dvoma z√°stupn√Ĺmi znakmi. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• nroot n x v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Arc Sínus

VloŇĺ√≠ funkciu arkuss√≠nus s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• arcsin(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Arc Kosínus

VloŇĺ√≠ funkciu arkuskos√≠nus s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• arccos(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Arc Tangens

VloŇĺ√≠ funkciu arkustangens s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• arctan(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Arc Kotangens

VloŇĺ√≠ funkciu arkuskotangens s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• arccot(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Absol√ļtna hodnota

VloŇĺ√≠ symbol absol√ļtnej hodnoty s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• abs(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Arg hyperbolick√Ĺ s√≠nus

VloŇĺ√≠ funkciu arg-hyper-sinus s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• arsinh(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Arg hyperbolick√Ĺ kos√≠nus

VloŇĺ√≠ funkciu arg-hyper-kos√≠nus s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• arcosh(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Arg hyperbolick√Ĺ tangens

VloŇĺ√≠ funkciu arg-hyper-tangens s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• artanh(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Arg hyperbolick√Ĺ kotangens

VloŇĺ√≠ funkciu arg-hyper-kotangens s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• arcoth(<?>) v okne Pr√≠kazy.

Ikonka

Faktori√°l

VloŇĺ√≠ symbol faktori√°lu s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TaktieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• fact <?> v okne Pr√≠kazy.

Tip Icon

Funkcii taktieŇĺ m√īŇĺete priradiŇ• index alebo exponent. Napr. z√°pis sin^2x znamen√° "s√≠nus umocnen√Ĺ na 2x".


Warning Icon

Ak nap√≠Ň°ete funkcie ruńćne v pr√≠kazovom okne, vŇ°imnite si, Ňĺe sa poŇĺaduj√ļ medzery pre niektor√© funkcie (napr√≠klad, abs 5=5 ; abs -3=3).