Operátory

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Operátory

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.


The following is a list of the available operators. An icon next to the operator name indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Operátory Funkcií

Ikonka

Hranica

Vloží znak limity s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať lim <?> v okne Príkazy.

Ikonka

Súčtová kontrola

Vloží znak celkového súčtu (sumácia) s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať sum <?> v okne Príkazy.

Ikonka

Produkt

Vloží znak celkového súčinu (produktu) s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať prod <?> v okne Príkazy.

Ikonka

Koprodukt

Vloží znak koproduktu s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať coprod <?> v okne Príkazy.

Ikonka

Horný a Dolný limit

Vloží horný a dolný limit integrálu alebo sumácie s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať from{<?>} to{<?>} <?> v okne Príkazy. Limity je treba spojiť so správnym operátorom (napr. takto int from{x}to{y} z) Limity sa zobrazia uprostred nad a pod zodpovedajúcim znakom.

Ikonka

Integrál

Vloží symbol integrálu s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať int <?> v okne Príkazy.

Ikonka

Dvojitý integrál

Vloží symbol dvojitého integrálu s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať iint <?> v okne Príkazy.

Ikonka

Trojitý integrál

Vloží symbol trojného integrálu s jedným zástupným znakom. Tiež môžete napísať iiint <?>v okne Príkazy.

Ikonka

Dolná hranica

Vloží dolný limit integrálu alebo sumácie so zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať from{<?>}<?> v okne Príkazy. Limity je treba spojiť s správnym operátorom (napr. takto int from{x} z).

Ikonka

Krivkový integrál

Vloží symbol krivkového integrálu s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať lint <?> v okne Príkazy.

Ikonka

Plošný integrál

Vloží symbol plošného integrálu s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať llint <?> v okne Príkazy.

Ikonka

Objemový integrál

Vloží symbol trojného krivkového integrálu s jedným zástupným znakom. Tiež môžete napísať lllint <?>v okne Príkazy.

Ikonka

Horný limit

Vloží hornú hranica integrálu alebo sumácie so zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať to <?><?>v okne Príkazy. Hranice je potrebné spojiť so správnym operátorom.

Tip Icon

Hranice môžete k operátoru (napr. integrálu) pridať tak, že najprv kliknete na požadovaný operátor, a potom kliknete na symbol hranice. Táto metóda je rýchlejšia, než vypisovať celý príkaz.


The command liminf inserts the limit inferior with one placeholder.

The command limsup inserts the limit superior with one placeholder.

By typing oper in the Commands window, you can insert user-defined operators in LibreOffice Math, a feature useful for incorporating special characters into a formula. An example is oper %theta x. Using the oper command, you can also insert characters not in the default LibreOffice character set. oper can also be used in connection with limits; for example, oper %union from {i=1} to n x_{i}. In this example, the union symbol is indicated by the name union. However, this is not one of the predefined symbols. To define it, choose Tools - Symbols. select Special as the symbol set in the dialog that appears, then click the Edit button. In the next dialog, select Special as the symbol set again. Enter a meaningful name in the Symbol text box, for example, "union" and then click the union symbol in the set of symbols. Click Add and then OK. Click Close to close the Symbols dialog. You are now finished and can type the union symbol in the Commands window, by entering oper %union.

Tip Icon

Hranice možno umiestniť aj inak, než uprostred nad alebo pod operátorom. Môžete použiť nastavenia LibreOffice Math na prácu s hornými a dolnými indexmi. Napr. zapísaním sum_a ^ bc do okna Príkazy umiestnite hranice vpravo od symbolu sumy. Ak hranica obsahuje dlhší výraz, musíte ho umiestniť do zložených zátvoriek, napr. sum_ {i = 1} ^ {2 * n} b. Pri importovaní vzorcov zo starších verzií sa to vykoná automaticky. Ak chcete zmeniť medzery medzi znakmi, vyberte Formát - Medzery - Kategória - Indexy alebo Formát - Medzery - Kategória - Hranice . Ďalšie informácie o indexoch sa dozviete na inom mieste <16>pomocníka<17>.


Warning Icon

Ak zapisujete informácie ručne v príkazovom okne, všimnite si, že niektoré operátory požadujú medzery pre korektnú štruktúru. To je obzvlášť potrebné, ak vaše operátory sú vybavené hodnotami namiesto zástupných znakov, napríklad, lim a_{n}=a.