Automatická aktualizácia zobrazenia

Automaticky aktualizuje zmenený vzorec. Ak túto voľbu nezvolíte, bude sa vzorec aktualizovať len keď vyberiete Zobraziť - Aktualizovať alebo stlačíte F9.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Automatická aktualizácia zobrazení