Aktualizovať

Tento príkaz aktualizuje vzorec v okne dokumentu.

Ak je zapnutá voľba Automatická aktualizácia zobrazenia, zmeny vykonané v okne Príkazy sú aktualizované automaticky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Aktualizovať

Klávesa F9

Na paneli Nástroje kliknite na

Ikonka

Aktualizácia