Zväčšiť

Zväčší mierku zobrazenia vzorca o 25 %. Aktuálna mierka priblíženia je zobrazená v stavovom riadku. Vybrať mierku priblíženia je možné v kontextovej ponuke stavového riadku. Priblíženie je možné nastaviť aj v kontextovej ponuke pracovnej plochy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Zväčšiť

Na paneli Nástroje kliknite na

Ikona

Zväčšiť