Funkcie aplikácie LibreOffice Impress

LibreOffice Impress vám umožňuje vytvárať profesionálne prezentácie ktoré môžu obsahovať grafy, obrázky, text, multimédia a mnohé dalšie typy objektov. Ak si prajete, môžete taktiež importovať a upravovať prezentácie Microsoft PowerPoint.

Animácie, prechodové efekty a mutimédiá sú len niektoré z techník, ktoré môžete použiť pri vytváraní pútavých prezentácií.

Vytváranie vektorových obrázkov

Množstvo nástrojov pre tvorbu vektorovej grafiky v programe LibreOffice Draw je dostupných i v programe LibreOffice Impress.

Vytváranie snímok

LibreOffice Impress vám poskytuje množstvo šablón pre vytváranie snímok s profesionálnym vzhľadom.

Taktiež môžete vašim snímkam priradiť množstvo dynamických efektov vrátane animácií a prechodových efektov.

Vytváranie prezentácií

Pri vytváraní prezentácií máte k dispozícii niekoľko pohľadov a stránok. Napríklad, Zoraďovač snímok zobrazuje prehľad snímok pomocou náhľadov, zatiaľ čo stránka Tézy obsahuje snímky i text, ktorý chcete prednášať.

LibreOffice Impress vám taktiež pomáha pri nácviku časovania vašej prezentácie.

Publikovanie prezentácií

Prezentácie môžete publikovať na obrazovke, ako tézy alebo ako HTML dokumenty.

Prednášanie prezentácii

LibreOffice Impress vám dáva možnosť výberu medzi automatickým alebo manuálnym behom prezentácií.