Panel Možnosti

Na zobrazenie panelu Možnosti vyberte Zobraziť - Panely nástrojov - Možnosti.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Možnosti


Kliknutím vstúpite do rotačného režimu

Mení chovanie pri kliknutí myšou tak, že keď kliknete na objekt a potom naň kliknete ešte raz, zobrazia sa rotačné úchyty. Pretiahnutím úchytu môžete otáčať objekt v ľubovoľnom smere.

Ikonka

Kliknutím vstúpite do rotačného režimu

Zobrazovať mriežku

Specifies whether to display the grid.

Ikonka

Zobrazovať mriežku

Zobraziť vodiace čiary

Zobrazí alebo skryje vodiace čiary, podľa ktorých môžete zarovnávať objekty na snímku. Ak chcete vodiacu čiaru odstrániť, pretianite ju myšou preč.

Ikonka

Zobraziť vodiace čiary

Vodiace čiary pri posúvaní

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Vodiace čiary pri presúvaní

Zachytiť na mriežku

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Ikonka

Zachytiť na mriežku

Zachytiť na prichytávacie čiary

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap line when you release the mouse.

Ikonka

Zachytiť na záchytné čiary

Zachytiť na okraje strany

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Ikona

Zachytiť na okraje strany

Zachytiť na okraje objektu

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Ikona

Zachytiť na okraje objektu

Zachytiť na body objektu

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Ikona

Zachytiť na body objektu

Povoliť rýchlu editáciu

If on, you can edit text immediately after clicking a text object. If off, you must double-click to edit text.

Ikona

Povoliť rýchlu editáciu

Vybrať len textovú oblasť

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

Ikona

Vybrať len textovú oblasť

Dvojklikom pridáte text

Zmení správanie myši, pri dvojkliku, keď kliknete na objekt, môžete pridať alebo upraviť text.

Ikonka

Dvojitým kliknutím pridať text

Upraviť objekt s atribútmi

If this icon on the Options bar is activated, objects are shown with their attributes, but with 50% transparency, while you move or draw them. If this icon is not activated, only a contour is shown while drawing, and the object is shown with all attributes when you release the mouse button.

Ikonka

Upraviť objekt s atribútmi

Opustiť všetky skupiny

Opustí všetky skupiny a vráti sa do normálneho zobrazenia.

Ikona

Opustiť všetky zoskupenia