Panel Zoraďovač snímok

V náhľade Poradie snímok môžete použiť panel Zoraďovač snímok.

Otočiť

Umožní výber objektov v aktuálnom dokumente.

Ikonka

Výber

Prezentácia

Spustí prezentáciu.

Ikonka

Prezentácia