Panel osnovy

V n√°hńĺade s osnovou panelu Osnova sa nach√°dzaj√ļ ńćasto pouŇĺ√≠van√© n√°stroje na √ļpravu. Po kliknut√≠ na Ň°√≠pku vedńĺa ikony sa otvor√≠ panel n√°strojov, ktor√Ĺ obsahuje ńŹalŇ°ie pr√≠kazy.

Lupa

ZmenŇ°√≠ alebo zv√§ńćŇ°√≠ n√°hńĺad na aktu√°lny dokument. Kliknut√≠m vedńĺa ikony sa otvor√≠ liŇ°ta Lupa.

Ikonka

Lupa (LibreOffice Impress v pohńĺade Osnova a Sn√≠mky)

Prv√° √ļroveŇą

Na aktu√°lnej sn√≠mke skryje vŇ°etky nadpisy okrem nadpisu sn√≠mku. Skryt√© nadpisy s√ļ naznańćen√© ńćiernou ńćiarou pred titulkej sn√≠mke. Ak chcete zobraziŇ• nadpisy, kliknite na ikonu VŇ°etky √ļrovne.

Ikona

Prv√° √ļroveŇą

VŇ°etky √ļrovne

Zobraz√≠ skryt√© nadpisy v aktu√°lnej sn√≠mke. Ak chcete skryŇ• vŇ°etky nadpisy v aktu√°lnej sn√≠mke okrem titulku sn√≠mku, kliknite na ikonu Prv√° √ļroveŇą.

Ikona

VŇ°etky √ļrovne

SkryŇ• podńćasti

Skryje vŇ°etky podnadpisy vybran√©ho nadpisu. Skryt√© podnadpisy s√ļ oznańćen√© ńćiernou ńćiarou pred nadpisom. Ak chcete zobraziŇ• niŇĺŇ°ie √ļrovne nadpisov, kliknite na ikonu ZobraziŇ• podńćasti icon.

Ikona

SkryŇ• podńćasti

ZobraziŇ• podńćasti

Zobraz√≠ skryt√© podnadpisy zvolen√©ho nadpisu. Ak chcete skryŇ• podnadpisy zvolen√©ho nadpisu, kliknite na ikonu SkryŇ• podńćasti.

Ikona

ZobraziŇ• podńćasti

Form√°tovanie zap/vyp

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Ikonka

Form√°tovanie zap/vyp

ńĆiernobiely

Zobraz√≠ sn√≠mky ńćiernobielo.

Ikonka

ńĆiernobiely

Prezent√°cia

Spustí prezentáciu.

Ikonka

Prezent√°cia