Panel Formátovanie textu

Panel formátovania textu zobrazíte umiestnením kurzora dovnútra textového objektu.

Otočiť

Umožňuje vybrať názov písma zo zoznamu alebo zadať názov priamo.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Ikonka

Názov písma

Otočiť

Umožňuje vybrať velkosť písma zo zeznamu alebo ju zadať ručne.

Zvuk

Zmení vybraný text na tučný. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo označené tučne. Ak je slovo alebo výber už tučné, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Tučné

Tieň

Zmení vybraný text na šikmý. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo zmenené na šikmé. Ak je slovo alebo výber už šikmé, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Kurzíva

Nový

Podčiarkne alebo zruší podčiarknutie označeného textu.

Ikonka

Podčiarknuté

Farba písma

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikonka

Farba písma

Text

Zarovná označené odseky k ľavému okraju strany.

Ikonka

Zarovnať vľavo

Text

Zarovná označené odseky k ľavému okraju strany.

Ikonka

Text

Zarovná označené odseky k pravému okraju strany.

Ikonka

Zarovnať vpravo

Text

Zarovná označené odseky k ľavému aj pravému okraju strany. Ak chcete, je možné určiť možnosti zarovnanie posledného riadku odseku - vyberte Formát - Odsek - Zarovnanie.

Ikonka

Do bloku

Otočiť

Click the Increase Spacing icon to increase the paragraph spacing above the selected paragraph.

Ikonka

Zväčšiť medzerovanie

Otočiť

Click the Decrease Spacing icon to decrease the paragraph spacing above the selected paragraph.

Ikonka

Zmenšiť medzerovanie

Bullets On/Off

Assigns bullet points to the selected paragraphs, or removes them from bulleted paragraphs.

Ikonka

Odrážky zap/vyp

Znak

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Ikonka

Znak

Odsek

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Ikonka

Odsek

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Text running from left to right

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon

Smer textu zľava doprava

Text running from top to bottom

Specifies the vertical direction of the text.

Icon

Smer textu zhora nadol

Zväčšiť písmo

Zväčší veľkosť písma označeného textu.

Zmenšiť písmo

Zmenší veľkosť písma označeného textu.