Panely nástrojov

This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Štandardný panel

Štandardný panel je dostupný v každej aplikácii LibreOffice.

Delenie slov

Bežné príkazy pre snímky.

Panel Kresba

Panel Kresba obsahuje často používané nástroje na úpravy. Po kliknutí na šípku vedľa ikony se otvorí panel s ďalšími príkazmi.

Panel osnovy

V náhľade s osnovou panelu Osnova sa nachádzajú často používané nástroje na úpravu. Po kliknutí na šípku vedľa ikony sa otvorí panel nástrojov, ktorý obsahuje ďalšie príkazy.

Panel Zoraďovač snímok

V náhľade Poradie snímok môžete použiť panel Zoraďovač snímok.

Panel čiar a výplne

Panel čiar a výplne obsahuje príkazy a voľby, ktoré môžte použiť v aktuálnom náhľade.

Panel Zobrazenie snímok

Panel Zobrazenie snímok bude otvorený spolu s v náhľadom Zoraďovač snímok.

Panel Tabuľka

Panel Tabuľka obsahuje funkcie, ktoré potrebujete na prácu s tabuľkou. Zobrazí sa, pokiaľ umiestnite kurzor do tabuľky.

Panel Formátovanie textu

Panel formátovania textu zobrazíte umiestnením kurzora dovnútra textového objektu.

Panel nástrojov Obrázok

Pomocou panelu nástrojov Obrázok môžete nastaviť farbu, kontrast a jas vybraných grafických objektov.

Panel Upraviť body

Panel Upraviť body sa zobrazí, keď vyberiete objekt zložený z bodov a kliknete na Upraviť body.

Panel Možnosti

Na zobrazenie panelu Možnosti vyberte Zobraziť - Panely nástrojov - Možnosti.

Zatvoriť

Show or hides the Color Bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Stavový panel

Stavový panel zobrazuje informácie a vašom dokumente a aktuálne zvolenom objekte. Dvojité kliknutie na niektoré položky stavového riadku otvorí zodpovedajúce dialógové okno.

3D-Nastavenia

Panel nástrojov 3D Nastavenia obsahuje ovládacie prvky vlastností vybraných 3D objektov.

Písmomaľba

Panel nástrojov písmomaľby sa otvorí, keď vyberiete objekt písmomaľby.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Vložiť

Pridá do dokumentu objekty, napr. grafy, tabuľkové zošity či obrázky.