Vložiť

Menu obsahuje príkazy na vkladanie nových prvkov do dokumentu, čo zahrňuje, okrem iného, sekcie, poznámky pod čiarou, zvláštne znaky a ďalšie súbory.

Duplikovať snímku

Vloží kópiu snímku za aktuálny snímok.

Rozšíriť snímku

Vytvorí nový snímok z každého hlavného nadpisu osnovy (jedna úroveň pod titulom v hierarchii nadpisov) vo vybranej snímke. Vybraný nadpis sa automaticky stane titulom nového snímku. Všetky nadpisy pod najvyššou úrovňou z originálneho snímku sú v novej snímke posunuté o jednu úroveň vyššie.

Súhrnný snímok

Vytvorí nový snímok, ktorý obsahuje odrážkový zoznam z titulov snímok, ktoré sú za aktuálne vybraným snímkam. Súhrnný snímok je následne nato vložený na koniec prezentácie.

Číslo strany

Pridá číslo snímku alebo strany.

Dátum a čas

Pridá dátum a čas ako pole.

Polia

Zoznam najpoužívanejších polí, ktoré môžete vkladať do snímky.

Poznámka

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Špeciálny znak

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Hypertextový odkaz

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Animovaný obrázok

Creates a custom animation on the current slide. You can only use existing objects to create an animation.

Tabuľka

Vloží novú tabuľku do aktuálneho snímku alebo stránky.

Nový

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Text

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Graf

Vloží graf.

Plávajúci rámec

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

Súbor

Inserts a file into the active slide. You can insert LibreOffice Draw or Impress files, or text from an HTML document or a text file.

Hlavička a pätička

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.