Menu

Nasleduj√ļca ńćasŇ• zobrazuje t√©my n√°povedy dostupn√© pre menu a dial√≥gov√© okn√°.

Note Icon

Ak chcete pouŇĺ√≠vaŇ• pr√≠kazy menu mus√≠ byŇ• zvolen√© okno obsahuj√ļce dokument s ktor√Ĺm chcete pracovaŇ•. Obdobne mus√≠te zvoliŇ• objekt v dokumente aby ste mohli pouŇĺ√≠vaŇ• pr√≠kazy menu priraden√© k objektu.


Warning Icon

Ponuky s√ļ kontextovo z√°visl√©. To znamen√°, Ňĺe s√ļ pr√≠stupn√© len tie poloŇĺky menu, ktor√© sa t√Ĺkaj√ļ aktu√°lne vykon√°vanej pr√°ce. Ak je ukazovateńĺ umiestnen√Ĺ v texte, potom s√ļ pr√≠stupn√© vŇ°etky poloŇĺky menu, ktor√Ĺ s√ļ potrebn√© pre edit√°ciu textu. Ak ste vybrali grafiku v dokumente, potom uvid√≠te vŇ°etky poloŇĺky menu, ktor√© m√īŇĺu byŇ• pouŇĺit√© na √ļpravu grafiky.


S√ļbor

Tieto pr√≠kazy umoŇĺŇąuj√ļ pr√°cu s aktu√°lnym dokumentom, otvorenie nov√©ho dokumentu alebo ukonńćenie aplik√°cie.

Upraviҕ

Toto Menu obsahuje pr√≠kazy na √ļpravu obsahu aktu√°lneho dokumentu.

Zobraziҕ

Toto menu obsahuje pr√≠kazy ovl√°daj√ļce zobrazenie dokumentu na obrazovke.

VloŇĺiŇ•

Menu obsahuje pr√≠kazy na vkladanie nov√Ĺch prvkov do dokumentu, ńćo zahrŇąuje, okrem in√©ho, sekcie, pozn√°mky pod ńćiarou, zvl√°Ň°tne znaky a ńŹalŇ°ie s√ļbory.

Form√°t

Obsahuje pr√≠kazy na form√°tovanie rozloŇĺenia a obsahu dokumentu.

Snímka

This menu provides slide management and navigation commands.

Prezent√°cia

Obsahuje príkazy na spustenie prezentácie.

N√°stroje

Obsahuje n√°stroje na kontrolu pravopisu, gal√©riu obr√°zkov, ktor√© m√īŇĺete pridaŇ• do svojho dokumentu a n√°stroje na prisp√īsobenie menu a nastavenia predvolieb programu.

Okno

Obsahuje príkazy na manipuláciu a zobrazenie okien dokumentov.

Pomocník

Menu Pomocn√≠k umoŇĺŇąuje spustiŇ• a ovl√°daŇ• syst√©m pomocn√≠ka LibreOffice.