Prevod znakov textu na objekty kresby

Textové znaky môžete previesť na krivky, ktoré môžete následne upravovať a meniť ich veľkosť rovnako, ako by ste pracovali s inými objektami kresby. Po prevode textu na krivky už viac nemôžete upravovať jeho obsah.

Prevod textu na objekt kresby:

  1. Vyberte text, ktorý chcete previesť, a vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

    V LibreOffice Draw zvoľte Upraviť - Previesť - Do krivky.

    V LibreOffice Impress kliknite pravým tlačidlom na ohraničenie textového objektu a zvoľte Previesť - Do krivky.

  2. Ak váš text obsahuje viac ako jeden znak, prevedený text sa stane zoskupeným objektom. Dvojitým kliknutím na tento zoskupený objekt do neho vstúpite. Teraz môžete upravovať jednotlivé objekty v ňom obsiahnuté. Po skončení úprav stlačte Esc.

  3. Teraz kliknite na ikonu Body na paneli Kreslenie. Kliknite na objekt. Môžete vidieť všetky Bézierove body na objekte. V paneli Upraviť body je možné nájsť rôzne ikony pre úpravu, vkladanie a mazanie bodov.