Zobrazenie prezentácie

Prezentáciu môžete spustiť niekoľkými spôsobmi. Keď je prezentácia spustená, môžete ju ovládať stláčaním kláves alebo kliknutím myši.

Štandardne sa prezentácia spúšťa od prvého snímku a potom sa postupne prepracujete až k poslednému snímku. Toto nastavenie môžete zmeniť.

Spustenie prezentácie

Tip Icon

If you want all shows to start from the current slide instead of the first slide, choose - LibreOffice Impress - General and click Always with current page.


Tip Icon

Stlačením Esc prezentáciu ukončíte pred koncom.


Prezentáciu môžete ovládať pomocou ďalších klávesových skratiek. Môžete použiť aj kontextové menu s užitočnými príkazmi, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravého tlačidla.

Zobrazenie automatickej prezentácie (kioskový režim)

Pokiaľ chcete automaticky meniť snímky, musíte každému snímku priradiť prechod.

  1. Open the Slide Transition sidebar deck.

  2. V oblasti Prechod na ďalšiu snímku kliknite na Automaticky po a nastavte čas.

  3. Kliknite na Použiť pre všetky snímky.

Tip Icon

Každému snímku môžete priradiť iný čas. Pre správne načasovanie sa vám môže hodiť funkcia vyskúšať časovanie.


Pokiaľ má prezentácia po zobrazení všetkých snímok prejsť na prvú, musíte prezentácii nastaviť automatické opakovanie.

  1. Zvoľte Prezentácia - Nastavenie prezentácie.

  2. V časti Typ kliknite na Automatický a zvoľte dobu prestávky medzi prezentáciami.

Spustenie prezentácie zo súboru

LibreOffice môžete spustiť z príkazového riadka s parametrom -show a menom súboru Impress. Napr. pokiaľ chcete spustiť súbor filename.odp z príkazového riadka, zadajte príkaz:

soffice -show filename.odp

Príklad počíta s tým, že program soffice je v ceste programov systému a filename.odp sa nachádza v aktuálnom adresári.