Načítavanie zoznamov farieb, prechodov a šrafovaní

Pre organizovanie farieb, prechodov a šrafovaní môžete využívať zoznamy. LibreOffice poskytuje niekoľko zoznamov ktoré môžete načítať a používať vo vašich dokomentoch. Ak chcete, môžete pridávať alebo odstraňovať položky v týchto zoznamoch, alebo dokonca môžete vytvárať i svoje vlastné zoznamy.

Načítanie zoznamu farieb:

  1. Zvoľte Formát - Oblasť a kliknite na záložku Farby.

  2. Kliknite na ikonu Načítať zoznam farieb.

  3. Nájdite zoznam farieb, ktorý chcete načítať, a kliknite na Otvoriť. Súbor zoznamu farieb má formát [meno_súboru].soc.

Pre uloženie zoznamu farieb kliknite na ikonu Uložiť zoznam farieb, zadajte meno súboru a kliknite na Uložiť.

Zoznam CMYK je optimalizovaný pre tlačové farby. Farby v zozname Web a HTML sú optimalizované pre displeje s farebnou hĺbkou 256 farieb. Palety libreoffice.soc a tango.soc pozostávajú z oficiálnych farieb LibreOffice a Tango.

Načítanie zoznamu prechodov:

  1. Zvoľte Formát - Oblasť a kliknite na záložku Prechody.

  2. Kliknite na ikonu Načítať zoznam prechodov.

  3. Nájdite zoznam prechodov, ktorý chcete načítať a kliknite na Otvoriť. Súbor zoznamu prechodov má formát [meno_súboru].sog.

Pre uloženie zoznamu prechodov kliknite na ikonu Uložiť zoznam prechodov.

Načítanie zoznamu šrafovaní:

  1. Zvoľte Formát - Oblasť a kliknite na záložku Šrafovanie.

  2. Kliknite na ikonu Načítať zoznam šrafovania.

  3. Nájdite zoznam šrafovaní, ktorý chcete načítať a kliknite na Otvoriť. Súbor zoznamu šrafovaní má formát [meno_súboru].soh.

Pre uloženie zoznamu šrafovaní kliknite na ikonu Uložiť zoznam šrafovaní, zadajte meno súboru a kliknite na Uložiť.

Formát - Oblasť

Načítavanie štýlov čiar a šípok