Inštrukcie pre používanie LibreOffice Impress

On the help page for LibreOffice general you can find instructions that are applicable to all modules, such as working with windows and menus, customizing LibreOffice, data sources, Gallery, and drag and drop.

Ak potrebujete pomôcť s iným modulom, zmeňte v pomocníkovi modul vybraním modulu v hornej rolovacej časti.

Prezeranie a tlač prezentácie

Zobrazenie prezentácie

Zmena poradia snímok

Animácia prechodov medzi snímkami

Changing the Slide Background Fill

Vytvorenie vlastnej prezentácie

Zmena veľkosti pomocou klávesnice

Vyskúšať časovanie zmien snímok

Rýchlejšia tlač s Redukciou Dát

Animované objekty a 3D objekty

Animating Objects in Presentation Slides

Vytváranie animovaných obrázkov vo formáte GIF

Export animácie vo formáte GIF

Výber objektov ležiacich dolu

Prevod 2D objektov na krivky, mnohouholníky a 3D objekty

Import a export

Import stránok HTML do prezentácií

Uloženie prezentácie vo formáte HTML

Načítavanie zoznamov farieb, prechodov a šrafovaní

Načítavanie štýlov čiar a šípok

Tlač prezentácií

Vytlačenie snímku tak, aby sa zmestil na papier

Otváranie dokumentov uložených v iných formátoch

Uložiť dokumenty v Iných formátoch

Rôzne

Používanie klávesových skratiek v LibreOffice Impress

Zoskupenie objektov

Vkladanie, Úprava, Ukladanie Bitmáp

Kopírovanie atribútov pomocou formátu štetec

Odstránenie Priameho Formátovania z Dokumentu

Changing the Slide Background Fill

Pridanie hlavičky a päty pre všetky snímky

Fontwork For Graphical Text Art

Zmena veľkosti pomocou klávesnice

Kreslenie kriviek

Úprava kriviek

Using Gluepoints

Kopírovanie snímok z iných prezentácií

Vkladanie zošitov do snímok

Prevod znakov textu na objekty kresby

Prevod bitmapových obrázkov na vektorovú grafiku

Použitie štýlov čiar pomocou panelu nástrojov

Definovanie koncov čiar

Definovanie Štýlov čiar

Inštrukcie pre použitie LibreOffice Draw