Úprava kriviek

Segment krivky je tvorený dvomi dátovými (koncovými) bodmi a dvoma riadiacimi bodmi (úchytmi). Riadiaca čiara spojuje riadiaci bod s dátovým bodom. Tvar krivky môžete zmeniť prevedením dátového bodu na iný typ, alebo pretiahnutím riadiaceho bodu na iné miesto.

Takisto môžete zmeniť vlastnosti čiary, a to tak, že ju označíte a zvolíte Formát - Čiara.

Ikonka

Pre zobrazenie dátových a riadiacich bodov krivky vyberte čiaru a kliknite na ikonu Body na panelu Kreslenie. Dátové body sú zobrazené ako štvorce a riadiace body ako kružnice. Riadiaci bod môže prekrývať dátový bod.

Úprava segmentu krivky:

 1. Vyberte krivku a kliknite na ikonu Body na paneli Kreslenie.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Rozdelenie krivky:

Rozdeliť môžete iba krivku, ktorá ma tri alebo viac bodov.

 1. Vyberte krivku a kliknite na ikonu Body na paneli Kreslenie.

 2. Vyberte dátový bod a kliknite na ikonu Rozdeliť krivku na paneli Upraviť body.

Vytvorenie uzatvoreného tvaru:

 1. Vyberte krivku a kliknite na ikonu Body na paneli Kreslenie.

 2. Na paneli Upraviť body kliknite na ikonu Zatvoriť Bézierovu krivku.

Zmena typu dátového bodu na krivke:

 1. Vyberte krivku a kliknite na ikonu Body na paneli Kreslenie.

 2. Kliknite na dátový bod, ktorý chcete zmeniť, a vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Pridanie dátového bodu:

 1. Vyberte krivku a kliknite na ikonu Body na paneli Kreslenie.

 2. V paneli Upraviť body kliknite na ikonu Vložiť body.

 3. Kliknite na čiaru, kde chcete pridať bod, a kúsok pretiahnite myš.

Tip Icon

Pokiaľ dátový bod nemá kontrolný bod, vyberte dátový bod a kliknite na ikonu Previesť na krivku na paneli Upraviť body.


Zmazanie dátového bodu:

 1. Vyberte krivku a kliknite na ikonu Body na paneli Kreslenie.

 2. Kliknite na bod, ktorý chcete zmazať.

 3. Na paneli Upraviť body kliknite na ikonu Zmazať body.