O vrstvách

Vrstvy sú dostupné v LibreOffice Draw, nie v LibreOffice Impress. Vrstvy umožňujú na stránke zoskupovať súvisiace elementy. Uvažujte o vrstvách ako o jednotlivých pracovných plochách, ktoré je možné skryť, alebo zamknúť.

Vrstvy neurčujú poradie vrstvenia objektov na vašej snímke. Len vrstva Ovládacie prvky je vždy nad ostatnými vrstvami.

Poradie objektov (v zmysle viac navrchu, viac naspodku) je určené tým, v akom poradí objekty pridávate. Poradie môžete zmeniť príkazom Zmeniť - Usporiadať.

Oblasti vrstvy, ktoré neobsahujú objekty, sú priehľadné.

LibreOffice Draw poskytuje tri implicitné vrstvy:

Tieto vrstvy nie je možné odstrániť alebo premenovať. Vlastné vrstvy môžete pridať príkazom Vložiť - Vrstva.

Formát vrstvy je východzia pracovná plocha. Vrstvy typu Formát určujú pozíciu titulku, textu a zástupných objektov na stránke.

Vrstva Ovládacie prvky môže byť použitá pre tlačidlá, ktorým bola priradená akcia, ale ktorá nemá byť vytlačená. Nastavte vlastnosti vrstvy na hodnotu netlačiteľná. Objekty vo vrstve Ovládacie prvky sú vždy pred objektmi v ostatných vrstvách.

Vrstva Kótovacie čiary je vrstva, kde kreslíte kótovacie čiary. Prepínaním vrstvy do stavu viditeľná alebo skrytá môžete ľahko zobraziť alebo skryť tieto čiary.

Tip Icon

You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master slide (View - Master Slide).