Práca s vrstvami

Kresby v LibreOffice Draw podporujú vrstvy.

Výber vrstiev

Ak chcete vybrať vrstvu, kliknite na záložku s názvom požadovanej vrstvy v spodnej časti pracovnej plochy.

Tip Icon

Ak chcete zmeniť vlastnosti vrstvy, dvakrát kliknite na záložku vrstvy.


Skrytie vrstviev

 1. Vyberte vrstvu a potom zvoľte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutie políčka Viditeľná.

 3. Kliknite na OK.

Na záložke s menom vrstvy sa farba textu zmení na modrú.

Tip Icon

Vrstvu môžete skryť alebo zobraziť ak kliknete na záložku vrstvy a súčastne podržíte stlačenú klávesu Shift.


Zobrazenie skrytých vrstiev

 1. Vyberte skrytú vrstvu a potom zvoľte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zvoľte zaškrtávacie políčko Viditeľná.

 3. Kliknite na OK.

Uzamknutie vrstiev

 1. Vyberte vrstvu a potom zvoľte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zvoľte zaškrtávacie políčko Uzamknutá.

 3. Kliknite na OK.

Objekty na uzamknutej vrstve nemôžete upravovať.

Odomykanie vrstiev

 1. Vyberte zamknutú vrstvu a zvoľte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutie políčka Uzamknutá.

 3. Kliknite na OK.

O vrstvách

Vkladanie vrstiev

Presúvanie objektov na inú vrstvu