Vkladanie vrstiev

Kresby v LibreOffice Draw podporujú vrstvy.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši do spodnej oblasti zo záložkami vrstiev.

  2. Zvoľte Vložiť vrstvu.

  3. Napíšte meno vrstvy v políčku Názov.

  4. V oblasti Vlastnosti nastavte možnosti pre vrstvu.

  5. Kliknite na OK. Nová vrstva sa automaticky aktivuje.

Pre zmenu vlastností vrstvy kliknite na záložku vrstvy a potom vyberte Formát - Vrstva.

Note Icon

Nie je možné zmeniť meno, alebo odstrániť prednastavenú vrstvu LibreOffice Draw.


O vrstvách

Presúvanie objektov na inú vrstvu

Práca s vrstvami