Presúvanie objektov na inú vrstvu

Kresby v LibreOffice Draw podporujú vrstvy.

  1. Kliknite na objekt a držte stlačené tlačidlo myši až kým nezačne okraj blikať.

  2. Pretiahnite objekt na záložku vrstvy, do ktorej ho chcete presunúť .

  3. Uvoľnite objekt.

O vrstvách

Vkladanie vrstiev

Práca s vrstvami