Vytvorenie vlastnej prezentácie

Ak chcete naplniť špecifické požiadavky publika, môžete si vytvoriť vlastnú prezentáciu zostavenú zo snímok v aktuálnej prezentácii.

Vytvorenie vlastnej prezentácie:

 1. Zvoľte Prezentácia - Vlastná prezentácia.

 2. Kliknite na Nový a zadajte meno pre svoju prezentáciu do poľa Meno.

 3. Pod Existujúce snímky vyberte snímky, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo >>. Podržte Shift pre vybranie viacerých snímok za sebou, alebo Ctrl pre vybranie viacerých snímok po jednom.

Poradie snímok vo vlastnej prezentácii je možné zmeniť ťahaním a vložením snímok pod Vybrané snímky.

Spustenie vlastnej prezentácie:

 1. Zvoľte Prezentácia - Vlastná prezentácia.

 2. Zo zoznamu zvoľte prezentáciu, ktorú chcete spustiť.

 3. Kliknite na Spustiť.

Tip Icon

Pokiaľ chcete začať vlastnú prezentáciu kliknutím na ikonu Prezentácia na paneli Prezentácia alebo stlačením F5, zvoľte Použiť vlastnú prezentáciu.


Možnosti pri spúšťaní prezentácie

Spustenie prezentácie vždy od aktuálneho snímku

 1. Choose - LibreOffice Impress - General.

 2. V časti Spustiť prezentáciu vyberte Vždy s aktuálnou stranou.

Warning Icon

Túto možnosť neoznačujte v prípade, že chcete spustiť vlastnú prezentáciu.


Skytie snímku:

To hide the current slide, click the Hide Slide action button.

 1. Zvoľte Zobraziť - Zoraďovač snímok a potom vyberte snímok (snímky), ktoré chcete skryť.

 2. Zvoľte Prezentácia - Zobraziť/Skryť snímku

  Snímka nie je z dokumentu odstránený.

Zobrazenie skrytého snímku:

 1. Zvoľte Zobrazenie - Zoraďovač snímok a potom vyberte skrytý snímok, ktorý chcete zobraziť.

 2. Zvoľte Prezentácia - Zobraziť/Skryť snímku