Zmena veľkosti pomocou klávesnice

Na rýchle zväčšovanie a zmenšovanie zobrazenia snímku môžete použiť klávesnicu.

Tip Icon

Pokiaľ používate myš s kolieskom, môžete vo všetkých moduloch LibreOffice podržať klávesu Ctrl a otáčaním kolieska meniť priblíženie.


Klávesové skratky v prezentáciách