Changing the Slide Background Fill

Farbu pozadia alebo výplň pozadania môžete zmeniť v aktuálnej snímke alebo pre všetky snímky v dokumente. Pozadie snímku môžete vyplniť farbou, šrafovaním, farebným prechodom alebo obrázkom.

If you want to change the background fill for all of the slides, choose View - Master Slide. To change the background fill of a single slide, choose View - Normal.

Použitie farby, farebných prechodov alebo šrafovania ako výplne pozadia snímku.

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. V poli Výplň vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  Zvoľte Farba a potom kliknite na farbu v zozname.

  Zvoľte Prechody a potom kliknutím vyberte typ prechodu v zozname.

  Zvoľte Prechody a potom kliknutím vyberte typ prechodu v zozname.

 3. Kliknite na OK.

Použitie obrázka ako výplne pozadia snímku.

Obrázok na pozadí môže byť zobrazený tak, že sa prispôsobí veľkosti snímku alebo sa zobrazí ako dlaždice.

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. V oblasti Výplň vyberte Bitové mapy, a potom kliknite na obrázok v zozname.

  Note Icon

  Pokiaľ chcete použiť vlastný obrázok pre pozadie snímku, zavrite dialóg Nastavenie stránky a potom vyberte Formát - Oblasť. Kliknite na záložku Bitové mapy a potom na Importovať. Nájdite obrázok, ktorý chcete vložiť a kliknite na Otvoriť. Pri návrate do záložky Pozadie sa vložený obrázok zobrazí v zozname Bitová mapa .


 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  Na zobrazenie celého obrázku ako pozadia, zrušte zaškrtávacie políčko Dlaždice v oblasti Umiestnenie a potom vyberte Automatická úprava šírky a výšky.

  Na zobrazenie obrázku na pozadie vyberte Dlaždice, a nastavte voľby Veľkosť, Umiestnenie, a Odchýlka pre obrázok.

 4. Kliknite na OK.

Tieto zmeny sú platné iba pre aktuálny dokument.

To save a new master slide as a template

 1. Choose View - Master Slide to change to the master slide.

 2. Choose Slide - Properties to change the slide background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all slides that are based on this master slide.

 3. Zvoľte Zobraziť - Normálne pre zavretie hlavného pohľadu.

 4. Choose File - Templates - Save As Template to save the document as a template.

 5. Zadajte názov šablóny. Nemente kategóriu z "Moje šablóny". Kliknite na OK.

Now you can use the Templates window to open a new presentation based on your new template.