Zachytiť na vodiace čiary

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap line when you release the mouse.

Ikonka

Zachytiť na záchytné čiary