Skryť podčasti

Skryje všetky podnadpisy vybraného nadpisu. Skryté podnadpisy sú označené čiernou čiarou pred nadpisom. Ak chcete zobraziť nižšie úrovne nadpisov, kliknite na ikonu Zobraziť podčasti icon.

Ikona

Skryť podčasti