Vložiť

Ikonka

Vložiť

Otvorte panel Vložiť, odkiaľ môžete vkladať objekty do dokumentu, napr. grafy, tabuľky alebo obrázky.

Snímka

Ikona

New Page/Slide

Plávajúci rámec

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

Ikonka

Plávajúci rámec

Súbor

Inserts a file into the active slide. You can insert LibreOffice Draw or Impress files, or text from an HTML document or a text file.

Ikonka

Súbor

Tabuľka

Vloží novú tabuľku do aktuálneho snímku alebo stránky.

Ikonka

Zošit

Zo súboru

Inserts an image into the current document .

Ikona

Obrázok

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


Vzorec

Inserts a formula into the current document.

Ikonka

Vzorec

Graf

Ikonka

Graf

OLE objekt

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Ikonka

Objekt OLE