Možnosti efektov

Určí ďalšie možnosti vybraného prvku v paneli Vlastná animácia.

Note Icon

Priraďte efekt k objektu, následne kliknite na tlačidlo ... a otvorí sa dialóg Nastavenie efektu.


Tento dialóg obsahuje nasledujúce záložky stránok:

Efekt

Časovanie

Animácia textu