Na mnohouholník

Prevedie vybraný objekt na mnohouholník, čo je uzavrený objekt ohraničený rovnými čarami. Vzhľad objektu sa nezmení. Pokiaľ chcete, môžete kliknúť pravým tlačidlom a zvoliť Upraviť body na zobrazenie zmien.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zmeniť - Previesť - Do polygónu (len pre LibreOffice Draw)

Otvorte menu vybraného objektu a zvoľte Previesť - Do polygónu


Prevod bitmapových obrázkov na vektorovú grafiku

Previesť na mnohouholník

Nasledujúce voľby sú nevyhnutné pri prevode bitovej mapy na polygón. Prevedený obrázok je potom vytvorený sadou mnohých malých farebných polygónov.

Nastavenia

Nastaví možnosti konverzie pre obrázok.

Počet farieb:

Zadajte výsledný počet farieb pre konvertovaný obrázok. LibreOffice vytvorí pre každú farbu vlastný polygón.

Redukcia bodu

Odstráni farebné polygóny, ktoré sú menšie ako hodnota v pixeloch, ktorú ste zadali.

Zaplniť medzery

Vyplní medzery vo farbách, ktoré vznikli pri použití bodovej redukcie.

Veľkosť dlaždice

Zadajte veľkosť pravouhlej výplne pozadia.

Zdrojový obrázok:

Náhľad originálu.

Vektorizovaný obrázok:

Náhľad konvertovaného obrázku. Na generovanie vektorizovaného obrázka kliknite na Náhľad.

Priebeh

Zobrazí priebeh konverzie.

Náhľad

Zobrazí náhľad konvertovaného obrázka, bez aplikovania zmien.