Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvońĺte Prezent√°cia - Vlastn√° anim√°cia

Na paneli Kresba kliknite na

Ikonka

Vlastn√° anim√°cia


Zoznam animácií

Zoznam anim√°ci√≠ zobrazuje vŇ°etky anim√°cie aktu√°lneho sn√≠mku.

Each list entry consists of the following two rows:

Pridaҕ

Adds another animation effect for the selected object on the slide.

Odstr√°niŇ•

Odstráni vybrané efekty animácie zo zoznamu animácii.

Zmeniҕ poradie

Kliknite na jedno z dvoch tlańćidiel pre zmenu poradia hore alebo dole v zozname.

Category

Select an animation effect category. The following categories are available:

Effect

Select an animation effect.

Spustiҕ

Displays when the selected animation effect should be started. The following start options are available:

Properties: Direction, Amount, Color, Fill color, Size, Line color, Font, Font size, Typeface

UmoŇĺn√≠ nastaviŇ• ńŹalŇ°ie vlastnosti anim√°cie. Kliknite na tlańćidlo ... pre otvorenie dial√≥gu MoŇĺnosti efektu, kde m√īŇĺete vybraŇ• a pouŇĺiŇ• vlastnosti.

Duration

Specifies the duration of the selected animation effect.

Delay

The animation starts delayed by this amount of time.

Automatick√Ĺ n√°hńĺad

Vyberte pre n√°hńĺad nov√©ho alebo upraven√©ho efektu sn√≠mku, potom, ńćo ste ho priradili.

Prehraҕ

Prehr√° vybran√Ĺ efekt anim√°cie v n√°hńĺade.