Prechod snímku

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Prezentácia - Prechod medzi snímkami


Tip Icon

To apply the same transition effect to more than one slide, switch to the Slide Sorter, select the slides, and then choose Slide - Slide Transition.


Slide Transition

Select the slide transition you want to use for the selected slides.

Variant

Select a variation of the transition. This list is only available for certain transitions.

Duration

Sets the duration of the slide transition.

Zvuk

Lists sounds that can played during the slide transition.

Opakovať do ďalšieho zvuku

Vyberte pre neustále opakovanie zvuku až do spustenia nového zvukového efektu.

Prechod na ďalšiu snímku

Určí akým spôsobom bude spustený ďalší snímok.

Pri kliknutí myšou

Vyberte pre posun na ďalšiu snímku kliknutím myšou.

Automaticky po

Vyberte pre automatický posun snímku v zadanom časovom intervale. Hodnotu intervalu zadávajte v sekundách.

Apply Transition to All Slides

Použije vybraný prechod snímku na všetky snímky v prezentácii.

Prehrať

Zobrazí náhľad vybraného prechodu.

Automatický náhľad

Vyberte pokiaľ chcete vidieť prechody snímok v dokumente automaticky.

Animácia prechodov medzi snímkami

Animating Objects in Presentation Slides