Preusporiadať

Preusporiada poradie všetkých vybraných objektov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zmeniť - Usporiadať - Obrátiť (len pre LibreOffice Draw)

Otvorte menu vybraného objektu a zvoľte Usporiadať - Obrátiť

Na paneli Kresba otvorte panel nástrojov Usporiadať a kliknite na:

Ikonka

Obrátiť


Túto funkciu môžete použiť iba vtedy, keď sú zároveň vybrané aspoň dva grafické prvky.