Usporiadať

Zmení poradie vybraných objektov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Choose Modify - Arrange (LibreOffice Draw)

Ikonka

Usporiadať


Výber objektov ležiacich dolu

Text

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Text

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

Štandardný panel

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

Štandardný panel

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Pred objekt

Poradie objektov zmeníte ťahom vybraného objektu pred objekt, ktorý ste si určili. Umiestnenie objektu na obrazovke sa pritom nezmení

Za objekt

Poradie objektov zmeníte ťahom vybraného objektu za objekt, ktorý ste si určili. Umiestnenie objektu na obrazovke sa pritom nezmení.

Preusporiadať

Preusporiada poradie všetkých vybraných objektov.