Vzhľad snímky

Opens a submenu with slide layouts.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Formát - Vzhľad snímky


Applying a Slide Design to a Master Slide